Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Verzekeringen voor Tandheelkunde en Orthodontie

Verzekeringen voor Tandheelkunde en Orthodontie

Verzekeringen en vergoedingen voor kosten in verband met Tandheelkunde en Orthodontie kennen een aantal belangrijke aandachtspunten. De dekkingen bij de verschillende verzekeringen kunnen behoorlijk uiteenlopen. De informatie over tandheelkundige dekking die door verzekeraars zelf wordt verstrekt, geeft geen vergelijkend waardeoordeel bij de geboden dekking. Wij vergelijken de verzekeraars en hun producten juist wel met elkaar, en wij geven op deze pagina aandacht aan de verschillen tussen de verzekeringen en op welke punten u moet letten bij het kiezen van een verzekering. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden en kunt u een betere keuze maken in het aanbod van verzekeringen.

We bespreken verschillende algemene, maar belangrijke, onderwerpen ten aanzien van tandheelkunde en orthodontie. Daarna geven we een toelichting over de tandheelkundige dekkingen van een aantal veel gekozen internationale ziektekostenverzekeraars waar we intensief mee samenwerken:

 • De Goudse Expat Pakket
 • OOM Verzekeringen (OOM Tijdelijk en OOM Wonen in het buitenland)
 • International Expat Insurance van Henner.

 

1. Aandachtspunten tandheelkundige dekking en orthodontie

 

1.1. Algemeen

Hoge premies? - In zijn algemeenheid geldt dat tandheelkundige dekkingen relatief duur zijn. Dat komt onder andere omdat tandheelkundige zorg deels planbaar is, en veel verzekeraars (om die reden) verlies maken op de tandheelkundige verzekeringen. Stel uzelf dus de vraag of een tandheelkundige dekking wel echt nodig is. Zeker als u een goed gebit heeft en tandheelkundige behandelingen in het land van uw verblijf goed (zelf) betaalbaar zijn.

Alleen aanvullend op ziektekostenverzekering aan te vragen – Het is uitsluitend mogelijk een tandheelkundige dekking af te nemen in het pakket waar u ook verzekerd bent voor ziektekosten. Het is dus niet mogelijk om alleen voor tandheelkunde verzekerd te zijn. Er moet altijd sprake zijn van een combinatie met een ziektekostenverzekering in hetzelfde verzekeringspakket.

Kaakchirurgie - Issues betreffende de kaak – niet zijnde een behandeling (ook) aan de tanden - zijn meestal verzekerd onder de ziektekostenverzekering (specialistische zorg) en vallen niet onder een tandheelkundige dekking.

Beperkingen van dekking en voorwaarden – In verband met de planbaarheid van veel behandelingen, zijn er vaak specifieke voorwaarden bepalingen van toepassing. Denk hierbij aan:

 • Medische acceptatie (medische acceptatie op basis van een gezondheidsverklaring).
 • Wachttijden (gedurende een periode van een jaar volgt geen uitkering voor ingrijpende tandtechniek zoals bruggen / implantaten / kronen etc).
 • Soms zijn er deelvergoedingen van toepassing (bijvoorbeeld 60% of 80% wordt vergoed)
 • Altijd zijn er maximale vergoedingen per persoon per jaar van toepassing.
 • Leeftijdsbeperkingen, bijvoorbeeld voor orthodontie

Alvorens u kiest voor een tandheelkundige dekking raden wij u dus aan om goed de voorwaarden te lezen.

Acuut probleem – snel een tandheelkundige verzekering aanvragen? - Als u een acuut probleem heeft met uw gebit dan is dat geen ‘onzeker voorval’ meer en zal een verzekeraar die behandeling niet willen vergoeden indien u geen actieve verzekering had lopen. Het heeft in die acute gevallen dus geen zin alsnog een tandheelkundige verzekering af te sluiten. De verzekeraar zal dekking weigeren. Pas na herstel van het probleem op uw eigen kosten zal een verzekeraar, vaak na een wachttijd of medisch acceptatietraject, weer dekking toekennen voor nieuwe issues die zich voor kunnen doen ten aanzien van uw gebit.

1.2. Orthodontie

Orthodontie is een aparte discipline binnen de tandheelkunde en wordt door verzekeraars dan ook apart / specifiek behandeld. De beide Nederlandse verzekeraars OOM en De Goudse hebben dekking voor orthodontie opgenomen in hun expat-ziektekostenverzekering, deze dekking zit dus niet in de tandheelkundige dekking. Zowel Goudse als OOM kiezen voor een maximale uitkering per persoon per gehele looptijd (dus niet per jaar) van de verzekering. Details daarvan treft u per verzekering hieronder. Op de International Expat Insurance is er een jaarlijkse vergoeding per persoon voor orthodontie op de tandheelkundige dekking.

In zijn algemeenheid moet u er rekening mee houden dat vrijwel nooit de volledige kosten voor orthodontie vergoed zullen worden vanuit een verzekering. Weeg dan ook goed af of de maximale vergoeding voor orthodontie opweegt tegen de premiekosten die u moet maken voor een eventuele upgrade op de ziektekostenverzekering, of voor het bijsluiten van een tandheelkundige dekking. Soms bent u per saldo beter uit zonder een verzekering voor orthodontie.

1.3. Tandheelkunde na een ongeval

Verzekeraars hanteren zeer uiteenlopende vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen na een ongeval. Vrijwel alle verzekeraars in ons aanbod hebben daarvoor dekking opgenomen in de ziektekostenverzekeringen. Hou er wel rekening mee dat vergoeding alleen van toepassing is op behandeling van het eigen natuurlijke gebit. Kosten voor implantaten, kronen, bruggen e.d. zijn niet onder deze rubriek verzekerd. Tevens geldt dat de vergoedingen bij OOM en Goudse voor tandheelkunde bij een ongeval qua omvang erg beperkt zijn. Uw onkosten zullen bij een serieus probleem met uw gebit na een ongeval zeer waarschijnlijk de vergoeding vanuit de verzekering overstijgen. Er zijn geen mogelijkheden om deze specifieke dekking elders ‘bij te sluiten’. Als u dit aspect belangrijk vindt dan moet u een ziektekostenverzekering kiezen die een ruime dekking biedt, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering uit de International Expat Insurance die we hieronder voor u bespreken.

 

2. De Goudse Verzekeringen – Expat Pakket

Dekking:

 • 80% van elke nota wordt vergoed met een maximum van 1.500,- euro per jaar.

Premie:

 • 444 euro per persoon per jaar

Voor wie?:

 • De tandheelkundige dekking mag per persoon worden afgenomen. Het is niet verplicht om iedereen binnen het gezin te verzekeren voor tandheelkunde.

Wachttijd?

 • Ja, er geldt een wachttijd van een jaar voor ingrijpende tandtechnische zaken zoals bruggen, kronen en implantaten.

Tandtechnische keuring nodig?

 • Nee, maar het mag wel als men gedurende het eerste jaar van verzekering getoetst wil hebben of het mogelijk is geen wachttijd te hebben voor ingrijpende zaken zoals bruggen, kronen en implantaten. Kosten voor een keuring worden - indien nodig - vergoed door De Goudse.
 • Keuring moet worden uitgevoerd door een tandarts op basis van een tandtechnisch keuringsrapport (wij kunnen u daarvoor een template leveren) en er moeten ook bitewingfoto’s worden gemaakt.
 • Afhankelijk van de keuringsresultaten kan De Goudse besluiten de tandtechnische dekking gedurende het eerste jaar te beperken zodanig dat de dekking daarmee weer vergelijkbaar wordt aan de wachttijd die regulier geldt voor ingrijpende zaken.
 • De Goudse kan geen dekking weigeren.

Uitsluitingen:

 • Behandelingen met een uitsluitend esthetisch doel, zoals tandbleken.

Kinderen:

 • In de hogere ziektekostendekkingen (Optimaal en Excellent) zit al een kinderdekking voor tandheelkunde opgenomen (resp. 75% - Optimaal of 100% - Excellent van 375 euro per kind per jaar)

Orthodontie:

 • Orthodontie is uitsluitend gedekt op de ziektekostenverzekering Excellent voor kinderen tot 21 jaar voor 75% van de kosten en met een max van 1.000 euro per kind gedurende de gehele looptijd van de polis.

Tandheelkunde na een ongeval:

 • Is gedekt op zowel de tandheelkundige dekking als op de ziektekostenverzekering (resp. max 375 Standaard, 500 Optimaal en 750 euro Excellent)

Lees verder over het Goudse Expat Pakket

3. OOM Tijdelijk in het Buitenland (TIB) en OOM Wonen in het Buitenland (WIB)

De tandheelkundige dekkingen in zowel het pakket ‘Tijdelijk’ als het pakket ‘Wonen’ zijn identiek.

Premie en dekking:

 • Premie is afhankelijk van leeftijd en verzekerd bedrag als volgt:

Verzekerd bedrag

Leeftijd 3 t/m 17

Leeftijd 18 t/m 39

Leeftijd 40 en ouder

€ 350,-

€ 120,-

€ 180,-

€ 225,-

€ 700,-

€ 240,-

€ 300,-

€ 350,-

€ 1.050,-

€ 350,-

€ 450,-

€ 600,-


Voor wie?

 • De tandheelkundige dekking mag per persoon worden afgenomen. Het is niet verplicht om iedereen binnen het gezin te verzekeren voor tandheelkunde.

Wachttijd:

 • Er is geen wachttijd van toepassing

Tandtechnische keuring nodig?

 • Er is geen specifieke tandtechnische keuring nodig. Wel wordt er gedurende het aanvraagtraject vragen gesteld over de conditie van het gebit. Afhankelijk van de antwoorden kan OOM besluiten de tandtechnische dekking te beperken of te weigeren

Uitsluitingen:

 • Cosmetische behandelingen zoals tandbleken

Kinderen:

 • Kinderen zijn tot en met 2 jaar gratis meeverzekerd voor tandheelkunde. Daarna betalen ze premie conform bovenstaande tabel.

Orthodontie:

 • Gedekt op de ziektekostendekkingen Comfort (TIB + WIB) en Deluxe (WIB) en dus niet op de tandheelkundige dekkingen.
 • Verzekerden tot 21 jaar
  • Comfort: max 1.200,- euro per verzekerde periode
  • Deluxe: max 1.800,- euro per verzekerde periode
 • Verzekerden vanaf 21 jaar
  • Deluxe: 50% met een max van 1.000,- euro per verzekerde periode

Tandheelkunde na een ongeval:

 • Gedekt op de ziektekostendekkingen:
  • Light (alleen TIB) 225,- euro
  • Regular 350,- euro
  • Comfort 475,- euro
  • Deluxe (alleen WIB) 600,- euro
 • Mocht de ongevalsdekking op de ziektekostenverzekering niet voldoende zijn dan kan – mits tandheelkunde is bijgesloten – ook gebruik gemaakt worden van de vergoeding onder de tandheelkundige dekking

Lees verder over OOM tijdelijk in het buitenland of OOM Wonen in het buitenland

4. International Expat Insurance (Henner)

Dekking

 • U kunt kiezen uit 2 tandheelkundige dekkingen; Dental 1 en Dental 2

DENTAL

Dental 1

Dental 2

Maximum annual reimbursement per insured

€ 3.000,- / $ 3.750,-

€ 5.000 / $ 6.250

Basic dental care (check ups, basic treatments)

80% up to € 1.500 / $ 1.875

100% up to 2.500 / $ 3.125

Major dentistry (orthodontic, prostheses, bridges, implants)

Orthodontic treatment is only covered if started before age 15.

A waiting period of 12 months applies to all major dentistry for individuals.

 

60% up to € 1.500 / $ 1.875

 

80% up to € 2.500 / $ 3.125

 

Premie

 • De premie is leeftijdsafhankelijk en staat in de tabel als maandpremie in euro vermeld:

 

DENTAL 1

DENTAL 2

0-1

No premium

No premium

2-17

€ 31

€ 46

18-30

€ 41

€ 63

31-40

€ 54

€ 78

41-50

€ 64

€ 96

51-60

€ 83

€ 126

61-70

€ 108

€ 163

71-80

€ 140

€ 212

81+

€ 238

€ 361


Voor wie?

 • De tandheelkundige dekking moet voor alle gezinsleden worden afgenomen tegen dezelfde dekking (ofwel Dental 1 ofwel Dental 2). Kortom ‘iedereen voor tand verzekerd of niemand’

Wachttijd

 • Ja, er geldt een wachttijd van een jaar voor wat betreft ‘major dentistry’. Daarmee wordt bedoeld: orthodontie, protheses, bruggen en implantaten.

Tandtechnische keuring nodig?

 • Nee

Uitsluitingen

 • Cosmetische behandelingen.

Kinderen

 • Kinderen tot en met 1 jaar zijn gratis meeverzekerd. Daarna betalen ze premie conform bovenstaande tabel.

Orthodontie

 • Er geldt een wachttijd van 1 jaar
 • Orthodontie is alleen gedekt indien er voor het 15e levensjaar gestart wordt met orthodontie.
 • Dekking onder Dental 1: 60% met een max van 1.500,- euro per jaar
 • Dekking onder Dental 2: 80% met een max van 2.500,- euro per jaar

Tandheelkunde na een ongeval

 • Gedekt op alle drie de ziektekostenvarianten voor 100%
 • Alleen ten behoeve van het herstellen van het natuurlijk gebit.

Lees verder over de International Expat Insurance

De informatie per verzekering hierboven is een samenvatting, en dient niet als vervanging van de polisvoorwaarden. 

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org