Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Goudse Expat Pakket

1. Het Goudse Expat Pakket

Deze expatverzekering van de Goudse is een zeer flexibele doorlopende verzekering en is specifiek ontwikkeld voor Nederlanders en Belgen die langere tijd naar het buitenland gaan om te werken. Bijvoorbeeld omdat u uitgezonden wordt door uw (buitenlandse) werkgever, lokaal werk heeft gevonden of omdat u op eigen initiatief (freelancers, zelfstandige ondernemers, buitenlandse werkgever) buiten Nederland of België woonachtig en werkzaam bent. U kunt de verzekering voor u zelf en eventuele gezinsleden aanvragen, als werkgever kunt u de verzekering voor uw werknemer(s) aanvragen.

Looptijd

 • De minimale looptijd is 1 jaar.
 • De maximale aanvraagleeftijd is maximaal 60 jaar.
 • Het pakket loopt sinds 2022 tot maximaal 72-jarige leeftijd.

Dekkingen
Dit verzekeringspakket biedt de volgende dekkingen:

 • SOS-hulpverlening
 • Ziektekosten
 • Tandheelkundige hulp
 • Inboedel
 • Reisbagage en reisannulering
 • Aansprakelijkheid particulieren
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallen

Samenvatting van de dekkingen van het Goudse Expat Pakket:

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de dekking. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de voorwaarden, zie het onderdeel "belangrijke documenten" bovenaan deze pagina.

 • S.O.S. hulpverlening: o.a. medische bijstand & repatriëring (ziekte, ongeval, overlijden), overkomst van familie, retour Nederland familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties.
 • Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking bezoek aan Nederland, wereldwijd dekking tijdens reizen.
 • Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
 • Inboedel: uw eigen inboedel in uw (gehuurde) woning. 
 • Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: dekking voor bagage en annuleringskosten tijdens vakanties en zakenreizen.
 • Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
 • Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade. Bij de excellent dekking ook dekking voor arbeidsrechtelijke geschillen.
 • Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Arbeidsongeschiktheid: alleen beschikbaar voor Nederland.

Belangrijke documenten

2. Voordelen van het Goudse Expat Pakket

 • Het is een verzekering met voorwaarden in het Nederlands. Voorwaarden van verzekeringen zijn vaak al ingewikkeld in de eigen taal, laat staan in een andere taal.
 • Het pakket is gericht op de wensen van Nederlanders en Belgen.
 • Omdat er al zo veel te regelen is bij vertrek voor langere tijd naar het buitenland, is het fijn te weten dat de verzekering in handen is van een vertrouwde Nederlandse maatschappij, die al jarenlange ervaring heeft met het verzekeren van expats.
 • 24 uur per dag de beschikking over een hulplijn voor assistentie wereldwijd.
 • In 1 pakket alle verzekeringen die nodig zijn: SOS-hulpverlening, ziektekosten, inboedel, kostbaarheden, instrumenten, particuliere aansprakelijkheid, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, doorlopende reisbagage.
 • Keuze uit verschillende dekkingsmogelijkheden en eigen risico's, met bijbehorende lagere/hogere premies. Per verzekering kan de dekking variëren.

Wat zijn de voordelen van dit pakket boven een lokale ziektekostenverzekering?:

 1. Ruime vergoedingen.
 2. Vrije keuze en dekking in privé klinieken.
 3. Wereldwijde dekking tijdens reizen.
 4. Indien de zorg in uw woonland onvoldoende is, kunt u in een ander land worden behandeld.
 5. Terugkeer i.v.m. overlijden van familie (zie voorwaarden voor leeftijdsgrens) is meeverzekerd. 
 6. De verzekering kan worden meegenomen na verhuizing naar een ander land. 
 7. Een verzekering naar Nederlands recht, met de in NL/EU gebruikelijke mogelijkheden voor klachten en bezwaren.
 8. Er zijn kortingsmogelijkheden indien u een lokale (verplichte) verzekering combineert met het Goudse Expat Pakket inclusief de ziektekostenverzekering.

3. Aandachtspunten

Eindleeftijd

Per 2022 is de eindleeftijd voor dit pakket verhoogd naar 72 jaar (voorheen 67 jaar). Voor het onderdeel ziektekosten gelden vanaf 67 jaar echter wel beperkingen.

 • Voor verzekerden vanaf 67 jaar geldt er wel een lager maximaal verzekerd bedrag van € 100.000,- per verzekerde per gebeurtenis in plaats van € 2.000.000,-.
 • In geval van een ongeval en voor de regio Verenigde Staten is het verlaagde bedrag € 150.000,- .
 • Na de 72ste verjaardag wordt de dekking niet meer verlengd. De dekking eindigt daarom tussen de 72ste en 73ste verjaardag. De precieze datum van beëindiging is de datum waarop de verzekering normaal gesproken zou worden verlengd (zie het polisblad). 

Uitsluitingen

Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten. Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit. Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Vrije keuze zorgverlener en dekking in privéklinieken

De Goudse biedt 'vrije keuze van zorgverlener'. Vrije keuze betekent dat u zelf keuze heeft van zowel dokter als ziekenhuis binnen de regio waarin uw woonland bij De Goudse is ingedeeld én binnen de regio(’s) waarvoor bij De Goudse lagere premies gelden. Privéklinieken vallen daarbij ook onder de dekking van de verzekering.

De Goudse hanteert de voorwaarde dat voorafgaand aan een geplande opname in een ziekenhuis of kliniek telefonisch contact opgenomen moet worden met de alarmcentrale van De Goudse. U kunt in dat gesprek aangeven waar u graag behandeld wil worden en De Goudse zal de opname dan administratief begeleiden *). Dit betekent onder andere dat zij – daar waar mogelijk – proberen een betalingsgarantie in orde te maken zodat u niet de kosten van ziekenhuisopnames zelf hoeft voor te schieten.

*) De Goudse behoudt zich het recht voor om u bij een exorbitante overschrijding van de te verwachten zorgkosten (de zogeheten “reasonable and customary costs”) een alternatief goed (!) ziekenhuis voor de door u gekozen medische faciliteit aan te bieden. Dit wordt vergeleken met de kosten zoals die gemiddeld zijn bij de goede ziekenhuizen in uw regio. In praktijk komt het uiterst zeer zelden voor dat hier gebruik van wordt gemaakt. Het gaat De Goudse daarbij voornamelijk om voorkoming van misbruik (afwijkend een extreem hoge kosten voor expats berekenen) en het onder controle houden van de kosten (/premie) waarbij goede zorgverlening voorp staat. 

Dekking voor 1- of 2 persoonskamers

 • Dekkingenniveau Standaard en Optimaal: dekking voor 2-persoons kamer (semi-private room). Indien er enkel een 1-persoonskamer beschikbaar is, dan heeft de Goudse daar een aparte regeling voor.
 • Dekkingsniveau Excellent: dekking voor een standaard* 1-persoonskamers (private room).

* Bij luxere verzorging dan standaard gaat het vaak om extra's zoals een ruimere verzorging, beter eten, grotere televisie, het uitzicht etc. De Goudse verzekert de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten voor goede zorg en eventuele luxere 'hotelmatige faciliteiten' zijn voor eigen rekening.

USA (Verenigde Staten van Amerika)

Voor USA gelden afwijkende regels. USA is een sterk gereguleerd land op het gebied van medisch zorg en de kosten van de zorg zijn heel hoog vergeleken met de rest van de wereld. In de USA werkt De Goudse daarom samen met een lokale alarmcentrale (GMMI) waar u bij een geplande opname op voorhand contact mee dient op te nemen. In samenspraak met GMMI wordt dan bepaald waar u een behandeling kunt ondergaan. U kunt echter besluiten buiten de bemiddeling van GMMI om een naar een arts en ziekenhuis te gaan van uw eigen keuze, maar in dat geval krijgt u maar 80% van uw zorgkosten vergoed van De Goudse.

USA - Obamacare - De Goudse heeft als 1 van de weinige aanbieder van expatverzekeringen een product (Excellent dekking USA) dat compliant is en dus aan de eisen voldoet van de zogenoemde "Obamacare". 

Direct billing ziektekosten

Direct billing is de internationale verzekeringsterm voor ‘betaling rechtstreeks’ en betekent dat de verzekeraar ziektekosten direct afrekent met de zorgverlener (vaak is dat het ziekenhuis). Zo hoeft u niet zelf grote bedragen hoeft voor te schieten. De Goudse hanteert vergeleken met de ‘markt van verzekeraars’ relatieve lage grenzen voor direct billing en maakt geen onderscheid tussen outpatient en inpatient kosten. Tot een bedrag van 1000 euro dient uzelf de nota te voldoen aan de zorgverlener en achteraf te claimen bij De Goudse. Wordt de 1000 euro naar verwachting overschreden, dan kan er via de alarmcentrale van De Goudse een betalingsregeling worden opgezet zodat u geen grote bedragen zelf hoeft voor te schieten. Direct billing geldt alleen voor ziektekosten, niet voor de andere verzekeringen uit het Goudse Expat Pakket

Huurdersaansprakelijkheid

Binnen de Inboedelverzekering van het Expat Pakket is het mogelijk voor huurders van een woning in Europa een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze mogelijkheid komt voort uit lokale wetgeving (o.a. in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië) waarbij huurders van een woning in die landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de woning.

De dekking voor huurdersaansprakelijkheid van De Goudse is gemaximeerd tot 200.000 euro per gebeurtenis. Dat is een belangrijk gegeven want als u een huis huurt met een herbouwwaarde van 500.000 euro dan komt u bij wederopbouw na bijvoorbeeld een grote brand wel voor 300.000 euro dekking te kort. Een groot risico waar we daarom graag voor waarschuwen.

Indien u gaat huren in een land waar u aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan de huurwoning die u huurt adviseren we u nadrukkelijk ook te kijken naar lokale mogelijkheden om dit risico te verzekeren. De mogelijkheid die De Goudse biedt is te beperkt om in alle gevallen een goede dekking te geven. Wij adviseren u wel altijd een verzekering voor dit risico af te sluiten aangezien het in potentie om forse claims gaat. Schade aan onroerend goed valt niet onder de aansprakelijkehdisverzekering.

4. Premie, korting en voordelen

Premie en dekkingsoverzicht
U kunt alle premies en een overzicht van de belangrijkste dekkingen in het Premie-en dekkingsoverzicht (PDF) vinden

Kortingsmogelijkheden
Het Goudse Pakket biedt verschillende kortings- en voordeelmogelijkheden:

1. Korting in verband met de Nederlandse basiszorgverzekering (niet van toepassing op het Belgisch zorgstelsel)
In bepaalde situaties (bv detachering) blijft de Nederlandse basiszorgverzekering actief tijdens het verblijf in het buitenland. In dat geval biedt de Goudse u kortingsmogelijkheden aan van 10% tot maximaal 30% op de premie van het onderdeel ziektekosten. De hoogte is afhankelijk van uw woonland en dekkingsgebied:

 • 30% Europa & Wereld excl. (Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, VAE en de V.S.)
 • 10% Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, de VAE en de V.S.

Deze korting kan per verzekerde worden toegepast. Soms blijft namelijk de basisverzekering alleen voor de werkende actief, en niet voor gezinsleden.

2. Korting in verband met een lokale ziektekostenverzekering
Indien u in uw woonland dekking heeft via een nationaal stelsel of een werkgever, kunt u gebruikmaken van 10% korting op de premie van het onderdeel ziektekosten. Deze korting is ter beoordeling en hangt af van de inhoud van de verzekering die u lokaal heeft. Stuurt u hiervoor graag de beschikbare informatie van uw verzekering toe per email, zodat wij kunnen beoordelen of u voor korting in aanmerking komt. U kunt hier ook tussentijds gebruik van maken als uw verzekering bij de Goudse al actief is.

3. Familiekorting en -voordelen.
Met meerdere personen binnen 1 familie verzekerd zijn op 1 polis biedt verschillende voordelen:

 • Een voordelige gezinspremie voor de onderdelen SOS, Reisbagage en Annuleringskosten, Rechtsbijstand, Particuliere Aansprakelijkheid en Gezinsongevallen.
 • Er is slechts 1 algemeen eigen risico (250 of 500 euro per jaar) van toepassing op alle verzekerden op de polis voor het onderdeel ziektekosten. 
 • Bij een levensbedreigende ziekte of overlijden van 1ste of 2de graad familie in Nederland of België, biedt de SOS verzekering dekking voor retour Nederland of België voor alle verzekerden op de polis.

5. Hoe de verzekering aan te vragen

Offerte
U kunt Online een offerte opvragen voor het Goudse Expat Pakket.

Hoe de verzekering aan te vragen?
Wilt u de verzekering aanvragen?

 1. Open het aanvraagformulier en vul het volledig in, inclusief gezondheidsverklaring als u een ziektekosten - en /of arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt.
 2. Op de meeste pdf programma's is dit formulier pdf-invulbaar en hoeft u de formulieren niet meer uit te printen en met pen in te vullen - ook niet voor het plaatsen van een handtekening.
 3. Een enkele keer blijkt het formulier helaas niet goed digitaal invulbaar te zijn en zult u een ander pdf programma of een andere computer moeten proberen. Of toch het formulier printen, invullen, scannen en mailen naar info@johoinsurances.org.
 4. Voeg een kopie van uw paspoort toe bij inzenden van de aanvraag!

Goudse Expat Pakket - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor het aanvragen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt vanwege wet- en regelgeving een afwijkende procedure. De eerste stap voor deze verzekering is het aanvragen van een offerte. Op basis van de offerte kunnen, indien gewenst, de vervolgstappen worden gezet om deze verzekering aan te vragen

6. De Goudse Alarmcentrale

Vast onderdeel van het Goudse Expat Pakket is de hulp van de Goudse Alarmcentrale. Via deze alarmcentrale kan de verzekerde 24 uur per dag een beroep doen op hulp in noodsituaties (medische zorg, repatriëring, 'direct billing' bij ziekenhuisopnames e.d.). Naast deze dringende en spoedeisende zaken zijn er tal van vragen denkbaar die minder urgent zijn en waarvoor De Goudse liever heeft dat u die niet stelt aan de alarmcentrale, maar aan henzelf. Om inzicht te bieden in deze twee soorten dienstverlening hebben we een handig document gemaakt waarin per situatie duidelijk staat omschreven bij wie de verzekerde moet 'aankloppen' met vragen. 

Telefoonnummer:

Goudse Expat Pakket Goudse Alarmcentrale

+31 182 544 557

  In de USA:

+1 800 694 9832 (toll free binnen de USA) of
+1-954-370-4538 (betaald)

7. Documenten en Voorwaarden

Algemeen

Voorwaarden:

Instructie en declaratieformulieren

Verzekeringskaarten Goudse Expat Pakket

8. Heeft u een vraag over deze verzekering?

 •  

Heeft u een vraag over deze verzekering?

(Goudse Expat Pakket)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org