Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Goudse Expat Pakket

Het Goudse Expat pakket wordt aangeboden door De Goudse Verzekeringen, een grote Nederlandse maatschappij die al bestaat sinds 1922. 

Tot voor kort werd deze verzekering alleen aangeboden aan mensen met een Nederlandse nationaliteit. JoHo Insurances is blij dat de verzekering nu ook beschikbaar is voor Belgen die naar het buitenland gaan of daar reeds wonen. Echter, in de communicatie zult u nog zien dat de teksten veelal zijn geschreven met Nederlanders als verzekeringnemer en verzekerde. U mag echter, waar u "Nederland" of "Nederlander" ziet staan, "België" of "Belg" lezen. 

Voor wie is het Goudse Expat Pakket bedoeld?

Deze expatverzekering van De Goudse is een zeer flexibele doorlopende verzekering en is specifiek ontwikkeld voor mensen die langere tijd naar het buitenland gaan. Bijvoorbeeld omdat u uitgezonden wordt door uw werkgever, lokaal werk heeft gevonden of omdat u op eigen initiatief (freelancers, zelfstandige ondernemers, buitenlandse werkgever) buiten België verblijft! Werken in het buitenland is gewenst voor de polis maar u hoeft bij aanvraag van de verzekering nog niet per se te werken, u mag ook nog op zoek zijn naar werk of u oriënteren op mogelijkheden in het buitenland. 

Af te sluiten voor de expat en het gehele gezin. De minimale looptijd is 6 maanden, de aanvraagleeftijd maximaal 60 jaar, het pakket loopt tot maximaal 67-jarige leeftijd.

 

Voordelen van het Goudse Expat Pakket

 • Het is een verzekering met voorwaarden in het Nederlands. Voorwaarden van verzekeringen zijn vaak al ingewikkeld in de eigen taal, laat staan in een andere taal.
 • Omdat er al zo veel te regelen is bij vertrek voor langere tijd naar het buitenland, is het fijn te weten dat de verzekering in handen is van een vertrouwde Nederlandse maatschappij, die al jarenlange ervaring heeft met het verzekeren van expats.
 • In het geval van schade kan men rekenen op een snelle schade afhandeling.
 • 24 uur per dag de beschikking over een hulplijn voor assistentie wereldwijd.
 • In 1 pakket alle verzekeringen die nodig zijn: SOS-hulpverlening, ziektekosten, inboedel, kostbaarheden, particuliere aansprakelijkheid, ongevallen, doorlopende reisbagage.
 • Per onderdeel keuze uit 3 verschillende dekkingsniveaus genaamd; Standaard, Optimaal of Excellent. De dekking mag per onderdeel variëren. 
 • Keuze in hoogte van eigen risico’s: 250 euro of 500 euro (per polis/gezin).
 • Medische behandeling ook mogelijk in België

Voordelen boven lokale ziektekosten verzekeringen zijn onder andere:

 1. De mogelijkheid om bij ziekte of een bevalling in België te worden behandeld/geholpen.
 2. Terugkeer i.v.m. overlijden van familie (zie voorwaarden voor leeftijdsgrens) is meeverzekerd. Dit is niet het geval bij de lokale verzekeringen.
 3. De dekking is wereldwijd, buiten het woonland, en ook in België tijdens bezoek aan familie, vrienden en in verband met werk. Tussentijds bezoek aan België mag maximaal 90 dagen aaneengesloten per keer zijn.
 4. Dekking loopt door na verhuizing naar een ander land.

In het Goudse Expat Pakket premie- en dekkingsoverzicht staat een overzicht van de mogelijke dekkingen. Hieronder een korte samenvatting:

 

Welke dekkingen biedt het Goudse Expat Pakket?

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de dekking. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de voorwaarden, zie het onderdeel "belangrijke documenten" bovenaan deze pagina.

 • S.O.S. hulpverlening: o.a. medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), overkomst van familie, retour naar België vanwege onvoorziene familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten.
 • Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking tijdens bezoek aan België wereldwijd dekking tijdens reizen.
 • Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
 • Inboedel: zowel wat u laat overkomen als wat u terplekke aanschaft kan worden verzekerd.  Huurdersaansprakelijkheid (schade aan gehuurde woning) is een optioneel onderdeel bij Inboedel en mee te verzekeren in o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië; en Zwitserland. Zie nadere toelichting over huurdersaansprakelijkheid bij de Aandachtspunten.
 • Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: tijdens verblijf in het buitenland zult u mogelijk regelmatig op zakenreis of vakantie gaan of bijvoorbeeld familie in Europa bezoeken. Met dit onderdeel is ook tijdens deze reizen de bagage verzekerd en bovendien zijn de annuleringskosten meeverzekerd (maximum per reis en per jaar afhankelijk van gekozen dekking).
 • Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
 • Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract (bijv. aankoop in een winkel). Bij de excellent dekking ook dekking voor arbeidsrechterlijke geschillen (zoals conflict met werkgever of ontslag in EU en VS) en sociaalrechterlijke geschillen (ook erfrecht). Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (ivm eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
 • Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Arbeidsongeschiktheid: dit is onderdeel van het verzekeringspakket maar kan niet worden aangeboden aan mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Uitsluitingen

 • Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten. Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit. Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor het Goudse Expat Pakket

Goudse Expat Pakket

Het afsluiten van de verzekering

Wilt u de verzekering afsluiten? Het afsluiten van het Goudse Expat Pakket kunt u doen door het invullen van een aanvraagformulier dat u als pdf kunt downloaden

Download hier het aanvraagformulier (pdf)

 1. Open het aanvraagformulier en lees de instructie eerst goed door.
 2. Vul het formulier daarna volledig in.
 3. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar info@johoinsurances.org.
 4. Vergeet niet om een kopie paspoort mee te sturen van de verzekeringsnemer.

Tips bij het invullen van het aanvraagformulier

Op de meeste pdf programma's is dit formulier pdf-invulbaar en hoeft u de formulieren niet meer uit te printen en met pen in te vullen - ook niet voor het plaatsen van een handtekening. Een enkele keer blijkt het formulier helaas niet goed online invulbaar en zult u een ander pdf programma moeten proberen, of toch het formulier moeten printen, invullen, scannen en mailen naar info@johoinsurances.org. Vergeet u daarbij niet om een kopie paspoort toe te voegen van de verzekeringsnemer.

U mag het aanvraagformulier uiteraard ook versturen per post: JoHo Insurances, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag, Tel: +31 (0) 88 3214561. Het is raadzaam om voor uzelf een kopie te houden. 

 

VRAAG ADVIES

 

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214563 
E: info@johoinsurances.org