Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

International Expat Insurance

 

1. Introductie

De "International Expat Insurance" is een internationaal expatverzekeringspakket van Henner, met verschillende cruciale dekkingen voor expats en hun gezinsleden. De verzekering biedt wereldwijd professionele en adequate hulp bij ziekte, ongeval, overlijden en verlies van inkomen. Henner is een internationaal bekend administratiebureau voor expatverzekeringen en werkt ten behoeve van dit verzekeringspakket in opdracht van verzekeraar Allianz. Zowel Henner als Allianz hebben uitgebreide ervaring met medische verzekeringen voor internationale organisaties, multinationale ondernemingen en hun internationale werknemers en voor individuele expats.

Enkele kenmerken:

 • De verzekering is aan te vragen tot en met 60 jarige leeftijd.
 • Er is geen maximale eindleeftijd voor de verzekering van toepassing.
 • Geen dekking mogelijk voor residents in USA (er is wel dekking voor emergencies tijdens tijdelijk verblijf in de USA).
 • Een buitenlandse (niet EU nationaliteit) partner kan worden meeverzekerd op de polis.
 • Er is geen fysiek medische keuring nodig voor AOV en Life.
 • Er geldt geen toeslag bij termijnbetaling (halfjaar of kwartaalbetaling). U kunt niet betalen per maand.
 • Contract, eigen risico en invoice termijn loopt van 1/1-31/12.
 • Veranderingen in uw verzekering (dekking, eigen risico etc) zijn eenmaal per jaar te wijzigen en zullen, na acceptatie door Henner dan per 1 januari van het erop volgende jaar doorgang vinden.
 • Indien u "avontuurlijke" sporten beoefent, bespreek dit dan vooraf om na te gaan het beoefenen van deze sport(en) is meeverzekerd of niet. Enkele voorbeelden van uitgesloten sporten zijn rugby, aerial sports (incl kitesurfen), (semi)professioneel, wintersport competities en races, motorraces (op land en zee), rafting. Zie de voorwaarden voor de gehele lijst en de exacte omschrijvingen.

Verzekeringen die niet in dit pakket zitten (denk aan aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel, reisbagage, etc) kunnen wij eenvoudig voor u via andere verzekeraars los bijverzekeren.

2. Dekking

Ziektekosten & medische evacuatie (International Medical and Assistance Insurance)

 • Drie dekkingsmogelijkheden voor Ziektekosten: Essential, Bronze, Gold.
 • De voordelige Essential dekking geeft alleen vergoeding voor ziekenhuisopnames (inpatientdekking) en medische evacuatie.
 • De Bronze en de Gold dekking vergoeden ook outpatient behandelingen
 • Medische kosten vergoed tot € 500.000 (Essential), € 1.000.000 (Bronze) of € 3.000.000 (Gold).
 • Vrije keuze van zorgverleners, dekking in zowel private en staatsklinieken, wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en meer dan 50,000 zorgaanbieders
 • Wereldwijd dekkingsgebied (in de USA alleen tijdelijk dekking voor emergencies)
 • Meertalig serviceteam voor klanten 24/7 bereikbaar
 • Direct billing (Directe afrekening aan zorgverleners) door Henner van facturen voor klinische behandelingen
 • Op Bronze en Gold geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Henner geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling.
 • Op de Essential dekking zijn alle kosten voor zwangerschap en bevalling uitgesloten.
 • Dekking voor eenpersoons kamers onder ziektekostendekking Gold, Essential en Bronze bieden dekking voor een tweepersoonskamer.
 • Geplande medische behandelingen (niet spoedeisend) dienen op voorhand met Henner afgestemd te worden. ('prior-agreement procedure')
 • Molestdekking op ziektekosten.

Toelichting dekking Medische evacuatie & repatriëring

 • Medische noodevacuatie en repatriëring
 • Verzending van medicatie
 • Telefonische hotline speciaal voor medische hulp 24/7 beschikbaar
 • Er is beperkte dekking voor kosten van terugkeer i.v.m. ernstige familieomstandigheden 1e en 2e graad. Bijsluiten van een verzekering is afhankelijk van uw familiesituatie mogelijk gewenst. Meer uitleg op onze NL website. 

Toelichting dekking zwangerschap en bevalling:

 • Henner biedt dekking voor zwangerschap en bevalling in twee van haar ziektekostendekkingen. Op de Essential dekking zijn alle kosten voor zwangerschap en bevalling uitgesloten. Op Bronze en Gold geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Henner geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling.
 • Een keizersnede is alleen verzekerd indien uitgevoerd op medische indicatie. Een reguliere bevalling is gedekt tegen maximale bedragen als ‘outpatient’ behandeling. Co-payment betekent in dit geval dat u bij dekking Bronze 20% van de kosten van een reguliere bevalling zelf betaalt. Is er echter sprake van een bevalling met complicaties dan worden de kosten vergoed onder de ‘inpatient’ dekking en is de dekking gemaximeerd tot het maximum per jaar (minimaal 1 miljoen euro). Bij een bevalling met complicaties is er ook geen sprake van een ‘co-payment’.
 • Wij geven u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden van een zwangerschapsdekking, vul daarvoor ons adviesformulier in.

Toelichting dekking in de USA:

 • Verblijft u tijdelijk in de USA? U bent in de VS verzekerd voor onvoorziene, urgente medische behandelingen bij ziekte en ongeval, met uitsluiting van: “Expenses related to pregnancy (and complications thereof) and/or childbirth will not be considered to be Accident or emergency expenses, and will therefore not be covered.” U kunt er niet voor kiezen om een geplande behandeling in de VS te ondergaan. Er is jaarlijks maximaal dekking voor 90 dagen verblijf in de VS dekking. Verwacht u meer dan 90 dagen per jaar in de VS te zijn, neem dan contact op met JoHo Insurances.
 • Woont u in de USA? Bij wonen en werken in de USA kunt u deze verzekering niet afnemen, of aanhouden indien u reeds was verzekerd via dit pakket. We hebben alternatieven voor in Amerika. Vul ons adviesformulier in en wij komen er inhoudelijk bij u op terug.

Toelichting vrije keuze, privéklinieken en toegang verkrijgen tot zorg:

 • Henner biedt vrije keuze van zorgverlener en toegang tot privéklinieken. Wel geldt dat u conform polisvoorwaarden voorafgaand aan een voorziene opname in een ziekenhuis contact met Henner moet opnemen voor een zgn. ‘prior-agreement’. U dient hiervoor een formulier in te vullen en te mailen aan Henner. Henner heeft hierdoor de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van een bepaalde behandeling te beoordelen. Tevens kunnen ze bekijken of de zorgverlener opgenomen is in hun netwerk (voor redenen van o.a. direct betaling van de kosten) en beoordelen of deze zorgverlener goed genoeg is voor betreffende behandeling of consult.
 • Bij spoedeisende hulpverlening, en snelle ziekenhuisopname, geldt vanzelfsprekend dat het ziekenhuis op een later (en niet voorafgaand) moment contact zal hebben met Henner.

Tandheelkundige dekking (Dental plan)

 • Basic (max. 3.000 euro) of Comprehensive (max. 5.000 euro) cover.
 • Tandheelkundige dekking kan alleen voor alle verzekerden op de polis worden afgesloten.
 • Voor ingrijpende tandheelkunde (bv kroon, brug, implantaat, kaakchirurgie) geldt 1 jaar wachttijd vanaf startdatum van de verzekering.
 • Lees verder over Tandheelkunde en Orthodontie

Tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheid (Temporary Incapacity & Permanent Disability)

 • Dekking voor verlies van inkomen als gevolg van ziekte of ongeval (geen dekking als gevolg psychische oorzaken).
 • Een uitkering vanuit de dekking voor Temporary Incapacity loopt tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. De wachttijd voor deze uitkering bedraagt 90 dagen.
 • Een uitkering vanuit de dekking voor Permanent Disability loopt tot maximaal 65-jarige leeftijd.
 • Permanente arbeidsongeschiktheid is alleen af te sluiten in combinatie met de Tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Startende ondernemers dienen voorafgaand aan de aanvraag een regelmatig bruto inkomen aan te tonen van minimaal 2500 euro over een periode van minimaal 6 maanden. 
 • Het verzekerd inkomen/bedrag (max 80% van het vaste jaarinkomen) voor AOV bedraagt minimaal 12.000 euro en maximaal 120.000 euro op jaarbasis.

Overlijdensrisico (Life Cover)

 • Uitkering voor nabestaanden bij overlijden.
 • Minimale dekking 50.000 euro, maximale dekking 500.000 euro.
 • Aan te houden tot/en met 60 jarige leeftijd.
 • Premie leeftijdsafhankelijk.

Ongevallendekking (Accidental Death and Invalidity)

 • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval.
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Minimale dekking 50.000 euro, maximale dekking 500.000 euro.
 • Alleen voor volwassen aan te vragen,

Zie voor een gedetailleerd overzicht het dekkingsoverzicht van de International Expat Insurance Package (PDF)

 

3. Premie

 • Premies zijn afhankelijk van dekkingsniveau, leeftijd en eigen risico.
 • Zie voor een gedetailleerd overzicht het premieoverzicht van de International Expat Insurance Package (PDF).
 • Op basis van de health declaration kan de verzekeraar besluiten tot een toeslag op de premie.
 • De premies worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de leeftijd en actuele premies.

 

4. Hoe de verzekering aan te vragen?

 • Voor een volledig beeld van de werking van de verzekering adviseren we u eerst de ‘membership guidelines’ en ‘conditions’ door te nemen.
 • Het aanvragen van deze verzekering gaat door middel van het insturen van een aanvraagformulier en gezondheidsverklaring (zie pdf op deze website). Procedure: Print het formulier, vul het volledig en duidelijk leesbaar in, scan het document, voeg een kopie paspoort toe van elke verzekerde en mail het terug naar ons op info@johoinsurances.org. Wij zorgen ervoor dat de aanvraag op de juiste plek bij de verzekeraar terecht komt.
 • Indien u tegelijk ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt in dit pakket dan ontvangen we bij de aanvraag ook graag een bewijs van inkomen. Dat mag een loonstrook zijn maar ook een kopie van de arbeidsovereenkomst waar uw beloning uit blijkt.
 • In het aanvraagformulier zit een gezondheidsverklaring opgenomen waar u antwoord moet geven op een aantal gezondheidsvragen op basis waarvan de verzekeraar gaat beoordelen of ze u willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Uitsluiting van bepaalde aandoeningen kan voorkomen en een aanpassing van premie en/of eigen risico ook.

 

5. Services nadat de verzekering in gang is gezet.

 • Noodhulp: via de alarmcentrale kan 24/7 wereldwijd hulp worden ingeroepen bij medische problemen.
 • Ziektekosten claimen bij Henner
  • Nadat u geaccepteerd bent door Henner voor de verzekering ontvangt u inloggegevens voor een uw eigen online omgeving waar u uw dekkingsinformatie kunt terugvinden.
  • Claims die uzelf heeft voorgeschoten kunt u per mail indienen bij Henner. U kunt ook gebruik maken van de e-claim mogelijkheid in uw eigen online space. De instructie om u daarbij te helpen vindt u ook op deze website.
  • Eind 2017 is ook de myHenner app voor smartphones geïntroduceerd waarmee eveneens claims kunnen worden ingediend door foto's in te sturen. Bewaar wel altijd de originele nota’s want het komt voor dat Henner die op verzoek alsnog toegezonden wil hebben.
 • Opzegbaarheid van de verzekering
  • De verzekering kan maandelijks iedere eerste dag van de eerstkomende maand worden opgezegd, met een minimumlooptijd van 1 jaar. Tussentijds opzeggen het eerste jaar kan in de volgende situaties:
   • Indien de verzekerde in het woonland of na terugkeer naar België verplicht volgens een nationaal systeem verzekerd moet worden.
   • Indien de verzekerde via de werkgever collectief verzekerd wordt.
 • In de Online space van Henner vindt u alle informatie en documenten van uw verzekering.
 • Met de MyHenner app kunt u onder andere informatie vinden en declaraties indienen.

 

6. Belangrijke documenten

Heeft u een vraag over deze verzekering?

(International Expats Insurance)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org