Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering

OOM tijdelijk buitenland verzekering

1. Introductie

De Tijdelijk in het Buitenland-verzekering van OOM is een verzekering voor Belgen die maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven (deze verzekering kent een looptijd van maximaal 2 jaar). Er worden binnen dit verzekeringspakket diverse modules aangeboden die u afzonderlijk van elkaar kunt afsluiten. Bovendien zijn er diverse dekkingen die uiteraard verschillen in de (maximale) vergoedingen en premie. Een aantal belangrijke kenmerken:

 • Voor werken, reizen, detachering, pensioen, vrijwilligers en iedere andere reden om langdurig in het buitenland te verblijven.
 • Geen leeftijdslimieten.
 • Ook aan te vragen indien u al in het buitenland bent.
 • De verzekering kan ook worden gebruikt als overbruggingsverzekering totdat u in aanmerking komt voor een nationale verzekering in uw nieuwe woonland.
 • De verzekering kan maximaal 2 jaar aaneengesloten lopen. U kunt slechts eenmalig verlengen en alleen als daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.
 • Een aanvraag wordt voor akkoord door OOM eerst beoordeeld op de door u zelf beantwoordde gezondheidsvragen. Vraag de verzekering dus tijdig aan, en hou er rekening mee dat verzekeraar OOM bestaande aandoeningen kan uitsluiten, en een aanvraag op basis van de gezondheidsverklaring ook kan afwijzen.

Toelichting looptijd en einddatum verzekering

 • Hou er rekening mee dat de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering altijd een vaste einddatum kent die u zelf mag kiezen. De maximale looptijd bedraagt daarbij 2 jaar. Wij adviseren de verzekering altijd voor de maximale periode van 2 jaar af te sluiten. De verzekering is namelijk per maand te betalen zonder premietoeslag en per dag opzegbaar met restitutie van premie. U loopt dus niet het risico onnodig teveel premie te betalen.
 • Een andere belangrijke reden om de verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten is omdat OOM geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie op de dag dat de verzekering eindigt. Zou u bijvoorbeeld op de einddatum van de verzekering onverhoopt in het ziekenhuis liggen dan stopt deze verzekering. Dit maakt dat u vanaf dat moment meteen onverzekerbaar bent want geen enkele verzekeraar – ook OOM zelf niet – zal u willen verzekeren op het moment dat u ziek in een ziekenhuis ligt. Dit betekent dat u zelf zult opdraaien voor de kosten van verdere medische zorg en eventuele repatriëring terug naar België. Door uw Tijdelijk in het Buitenland-verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten beperkt u dit risico.
 • U beperkt uzelf dus onnodig in uw bewegingsvrijheid door de verzekering af te sluiten voor precies de periode dat u op voorhand denkt de verzekering nodig te hebben. Niemand kan in de toekomst kijken dus koop daarom uw verzekering zo flexibel mogelijk in!

Meer informatie over OOM Verzekeringen vindt u op de informatie pagina over deze verzekeraar op onze website gericht op Nederlanders expats.

 

2. Dekking

 1. Ziektekostenverzekering & SOS
 2. Tandartsverzekering
 3. Reisverzekering
 4. Aansprakelijkheidsverzekering
 5. Rechtsbijstandverzekering
 6. Ongevallenverzekering
 7. Inboedelverzekering

Toelichting Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Light, Regular, en Comfort. 
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.

Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de volledige vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, maar "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. 

Toelichting Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.
 • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

Toelichting Reisverzekering

 • Doorlopend (!) dekking zolang u buiten België verblijft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar België in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (familie 1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd.
 • De maximering van 3000 euro vergoeding voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

Toelichting Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  Toelichting Aansprakelijkheidsverzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

  • De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
  • De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in België.

  Toelichting Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt!
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in België vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  Toelichting Ongevallenverzekering

  • U krijgt een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  Toelichting inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

   

   

  3. Premie

  De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio.

  Premieoverzicht

  Zie voor een gedetailleerd overzicht de documentatie van OOM:

  Offerte maken

  NL: U kunt online een offerte maken, voordat u de verzekering (online) aanvraagt.
  EN: OOM Temporary Residence Abroad Insurance - make a quote

  Betaalwijze:

  Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

   

  4. Hoe de verzekering aan te vragen?

   

  Optie 1 - Nederlandstalige aanvraagmodule

  Het aanvragen van 1 of meerdere verzekeringen binnen het OOM Tijdelijk in het Buitenland pakket gaat volledig online. Met onderstaande link gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe. Deze verzekering is alleen via deze link aan te vragen. (De verzekering kan niet rechtstreeks via de website van de verzekeraar worden aangevraagd)

  OOM Tijdelijk in het buitenland

  Wilt u dekking voor onvoorziene spoedeisende medische kosten in verband met Covid-19? - Vraag dan in ieder geval de ziektekostenverzekering(SOS is inbegrepen) aan!

   

   

  OPTIE 2 - Engelstalige aanvraagmodule

   

  Engelstalige documenten:

   

  Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

  • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
  • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
  • Pas nadat een verzekering is expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
   1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
   2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

  Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

   

  * Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

  • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
  • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
  • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

  ** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

   

  BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

   

  5. Services nadat de verzekering in gang is gezet

  Claims indienen

   

  MijnOOM

  OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM

  Op MijnOOM online kunt u:

  • De polis en declaraties inzien.
  • Mutaties doorgeven.
  • Berichten van OOM ontvangen.
  • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
  • Uw verzekering stopzetten.
  • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

   

  6. Belangrijke voorwaarden en documenten

  Invulinstructie

  Premie- en overzichten

  Uitgebreide voorwaarden

  Overige documenten

  Engelstalig: OOM Temporary Abroad Insurance Coverage & Conditions:

   

  7. Heeft u een vraag over deze verzekering?

   

   

  Heeft u een vraag over deze verzekering?

  (OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering)

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  5 + 12 =
  Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

  Premies vergelijken

  JoHo Insurances

  JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

  Hoe kunnen we u helpen?

  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

  Contact

  JoHo Insurances

  Paviljoensgracht 18
  2512 BP Den Haag
  Nederland
  T: +31883214563 
  E: info@johoinsurances.org