Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

OOM Wonen in het Buitenland verzekering

 

1. Introductie

De Wonen in het Buitenland-verzekering van verzekeraar "OOM Verzekeringen" is een verzekering voor mensen die in het buitenland wonen en/of werken. De looptijd van deze verzekering is voor onbepaalde tijd, en de verzekering is daarbij dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn. Dit maakt het een zeer flexibel verzekeringspakket. De verzekering is geschikt voor onder andere emigranten, expats en ondernemers. De verzekering biedt diverse modules die afzonderlijk, maar ook in allerlei combinaties, kunnen worden afgesloten. U kiest dus zelf de gewenste modules en de gewenste dekkingen.

2. Dekkingen

Dekkingsoverzicht OOM Wonen in het Buitenland (PDF)

Verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland verzekeringspakket:

 1. Ziektekostenverzekering & SOS
 2. Tandartsverzekering
 3. Reisverzekering
 4. Doorlopende annuleringsverzekering
 5. Aansprakelijkheidsverzekering
 6. Rechtsbijstandverzekering
 7. Ongevallenverzekering
 8. Inboedelverzekering

Aandachtspunten per verzekering:

1. Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. 
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten
 • Een korting van 15% op de ziektekostenpremie is van toepassing indien u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden. Deze korting is helaas niet van toepassing op de Mutualiteit.

Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de volledige vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, maar "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. 

2. Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.
 • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

3. Reisverzekering

 • Deze verzekering biedt doorlopend (!) dekking zolang u buiten België verblijft, dus u heeft ook dekking in uw nieuwe woonland, indien u zich elders gevestigd heeft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar België in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Houdt er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd.
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft. 
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

4. Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  5. Aansprakelijkheidsverzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende, de aansprakelijkheidsverzekering geeft onder andere geen dekking voor:

  1. schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
  2. aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in België.
  3. aansprakelijkheid mbt motorrijtuigen/auto.

  6. Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in België een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking, en arbeidsrecht (Excellent dekking) geldt alleen indien woonachtig en contract in de EU + VS.
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in België vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  7. Ongevallenverzekering

  • U krijgt een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  8. inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.
  • Let op dat er beperkingen gelden voor waardevolle zaken.

  REGIO-Dekking

  Er zijn drie regio’s:

  1. Wereld exclusief VS, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië
  2. Wereld exclusief VS: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten
  3. Wereld: dekking in de hele wereld

  Toelichting:

  • Regio 1 is de voordeligste dekking, regio 3 de duurste.
  • Regio 3 kiest u alleen indien u dekking in de USA wenst. Reist u slechts sporadisch naar de USA, dan kunt u beter kiezen voor een tijdelijke extra dekking.
  • De dekking in een hogere regio is beperkt. Reist u vaak naar een land in een hogere dekkingsregio? Overleg dan over wat de beste keuze is qua regio. 

  3. Premie

  De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio.

  Premie-overzicht

  Zie voor een gedetailleerd overzicht de documentatie van OOM:

  Offerte maken

  U kunt online een offerte maken, voordat u de verzekering (online) aanvraagt.

  Betaalwijze:

  Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

  4. Hoe de verzekering aan te vragen?

  Het aanvragen van een of meerdere verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland pakket gaat volledig online. Door op onderstaande link/button te klikken, gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe.

  Let op! De aanvraagmodule is door de verzekeraar OOM ontwikkeld voor het afsluiten van de verzekering door Nederlanders. Heeft u de Belgische nationaliteit, lees voor hulp bij het correct invullen van de aanvraag eerst onze aanvraaginstructie goed door: Aanvraaginstructie (PDF).

  Klik op de aanvraagbutton om het online offerte- en aanvraagproces te starten:

  OOM Wonen in het buitenland

  Engelstalige informatie en Engelstalig aanvraagproces
  Indien u het aanvraagproces in het Engels wilt doen, gebruik dan deze link naar de online aanvraagmodule: OOM Living Abroad Insurance Application

   

  Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances
  Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

  • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
  • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
  • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
  • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

  Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

  • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
  • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
  • Pas nadat een verzekering expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
   1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
   2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

  Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

  * Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

  • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
  • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
  • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

  ** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

  BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

  5. Services nadat de verzekering in gang is gezet

  Claims indienen

  MijnOOM

  OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM. Op MijnOOM online kunt u:

  • De polis en declaraties inzien.
  • Mutaties doorgeven.
  • Berichten van OOM ontvangen.
  • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
  • Uw verzekering stopzetten.
  • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

   

  6. Belangrijke documenten

  Algemene overzichten

  Uitgebreide voorwaarden

  Premies vergelijken

  JoHo Insurances

  JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

  Hoe kunnen we u helpen?

  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

  Contact

  JoHo Insurances

  Paviljoensgracht 18
  2512 BP Den Haag
  Nederland
  T: +31883214563 
  E: info@johoinsurances.org