Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Inpatient en Outpatient kosten

ziekenhuisbed

Wat is het verschil tussen Inpatient en Outpatient kosten?

Met de twee termen worden verschillende soorten kosten voor medische zorg bedoeld.

  • Inpatient kosten betreft kosten die bij hospitalisatie worden gemaakt, strikt genomen de kosten die u in een ziekenhuis maakt wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen én er moet overnachten, en ook bij dagoperaties. U moet hierbij denken aan de kosten voor een operatie, een onderzoek met behulp van een scan en behandeling waarbij het noodzakelijk is dat u overnacht in het ziekenhuis. Onderzoeken in het ziekenhuis of een dagbehandeling waarbij u niet hoeft te overnachten, vallen hier dus niet onder. Een aantal voorbeelden van kosten die u wel in het ziekenhuis maakt, maar niet vallen onder inpatient, zijn allerlei onderzoeken zoals foto's maken, X-rays en bloedonderzoek, maar ook dagbehandelingen zoals amandelen verwijderen.
  • Outpatient kosten zijn de ambulante kosten, gemaakt kunnen worden bij een dagbezoek (zonder opname) in een ziekenhuis en daarbuiten. De kosten in het ziekenhuis, waarbij u niet hoeft te overnachten, zijn outpatient kosten. Denkt u bijvoorbeeld aan een behandeling door een kaakchirurg, het maken van longfoto's, bloedonderzoek, 't in het gips zetten van een gebroken been en medicatie. Uiteraard vallen ook de kosten die u buiten het ziekenhuis maakt onder outpatient. Denkt u aan een bezoek aan de huisarts, voedingsconsulent of fysiotherapeut, apotheek medicijnen. De medicijnen die bij een opname of operatie worden verstrekt vallen onder inpatient kosten.

Welke hanteren Inpatient en Outpatient kosten?

In Nederland zijn we niet erg bekend met deze termen. Nederlandse zorgverzekeraars nemen namelijk inpatient kosten of outpatient kosten niet als uitgangspunt van de dekking. Zo zijn er in de Basisverzekering naast inpatient kosten, ook belangrijke outpatient kosten opgenomen in de dekking. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor de huisarts, specialist en medicijnen.

Buiten Nederland is het echter niet ongebruikelijk dat men dit onderscheid duidelijk terug ziet in het dekkingsoverzicht. Zo hanteren veel internationale ziektekostenverzekeraars deze termen vaak en wanneer er lokaal (bijvoorbeeld via de werkgever)· eventueel een (verplichte) verzekering wordt aangeboden, dan is de kans groot dat u er mee te maken krijgt.

 

Belangrijk om op te letten

Zoals aangegeven hanteren met name internationale ziektekostenverzekeraars deze twee termen om aan te geven welke kosten zij wel en niet vergoeden. Met alleen dekking voor inpatient kosten, bestaat de kans dat u zelf moet betalen voor allerlei dure behandelingen en onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden.

Lokaal verzekeren

Sluit u lokaal, bijvoorbeeld via de werkgever, een verzekering af let u er dan op of de verzekeraar dit onderscheid maakt en of er ook dekking is voor bepaalde outpatient kosten. Daarnaast zijn er overigens nog een aantal nadelen van "lokaal verzekeren".

Particuliere verzekering via een internationale verzekeraar

Ook hierbij is van belang dat u erop let of er een onderscheid wordt gemaakt en dat de kosten die u verzekerd wilt zien, ook zijn opgenomen in de dekking.

Maximale vergoedingen

Vaak zijn er maximale vergoedingen vastgesteld voor inpatient of outpatient kosten. Dit is ook een belangrijk verschil met de Nederlandse zorgverzekering. Of deze bedragen voldoende zijn is uiteraard erg afhankelijk van uw gezondheid, maar ook van uw woonland en de gemiddelde kosten voor medische zorg in uw woonland.

Co-payment

In veel gevallen betaalt u een deel van de outpatient kosten zelf. De verzekeraar vergoedt dan bijvoorbeeld maximaal 80% van de kosten tot een maximum van een bepaald bedrag. U betaalt dan in elk geval 20% van de kosten zelf. Dit staat compleet los van het eigen risico dat u soms ook nog heeft.

 

VRAAG ADVIES

 

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214563 
E: info@johoinsurances.org