Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Lokaal verzekeren?

 

Wat wordt bedoeld met lokaal verzekeren?

Afhankelijk van de werkgever en het land waar u naartoe gaat kunt u te maken krijgen met lokale verzekeringsstelsels voor ziektekostenverzekeringen. Lokaal verzekeren kan (afhankelijk van het woonland) op 2 manieren:

 • Via een nationaal stelsel (indien aanwezig);
 • Via een lokale verzekeraar.

 

Inhoudsopgave

1. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij lokaal verzekeren?

2. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij een ziektekostenverzekering via de werkgever?

3. Wat kan JoHo insurances voor u betekenen wanneer u aanvullend particulier verzekerd wil zijn op een lokale of werkgeversverzekering voor ziektekosten?

 

1. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij lokaal verzekeren?

Bent u verplicht u aan te sluiten bij lokale verzekeringsstelsels?

Of u daadwerkelijk verplicht moet deelnemen aan die lokale dekkingen is veelal afhankelijk van uw verblijfsduur, visum, inkomen en sociale status. In sommige gevallen kunt u dus verplicht zijn om u aan te sluiten bij lokale verzekeringsstelsels. JoHo Insurances kan op voorhand niet bepalen of u verplicht moet deelnemen aan een lokale ziektekostenverzekering. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of u lokaal verzekerd moet worden en zo ja, om in te schatten of die verzekering in uw geval afdoende dekking biedt. Als de informatie over de lokale verzekeringen duidelijk en in het Engels beschikbaar is kan JoHo Insurances een inschatting maken van de kwaliteit van betreffende verzekering. 

Aandachtspunten van lokale ziektekostenverzekeringen

Dit lokaal verzekeren kent vaak wel een aantal beperkingen, er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

 • Repatriëring naar België:
  • om medische redenen;
  • ivm familieomstandigheden;
  • na overlijden;
 • Overkomst van familie bij ernstige ziekte of ongeval;
 • Vooraf en na afloop van de werkzaamheden en de heen- en terugreis;
 • Vaak beperkte dekking voor ziektekosten (minder keuze vrijheid, lagere maximale vergoedingen, wachttijden);
 • Reizen buiten het land waar u verblijft;
 • Behandeling van langdurige ziektes in België;
 • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling (evt in België);

Andere beperkingen kunnen zijn:

 • De polisvoorwaarden zijn in een andere taal;
 • U kunt vaak alleen gebruik maken van lokale "staatsziekenhuizen";
 • Schade claimen is soms lastiger;
 • Bij verhuizing naar ander land is weer een andere verzekering nodig, die bij gezondheidsproblemen kan worden geweigerd.

Twee andere aspecten die vaak voorkomen bij lokale particuliere verzekeringen:

 • Een verzekeraar kan de premie individueel (fors) verhogen, indien iemand meer of minder kosten maakt in een jaar;
 • Sommige verzekeringen kunnen soms zelfs worden opgezegd, indien in een jaar veel kosten worden gemaakt.

Wat kan men doen om deze nadelen op te heffen?

 • Om deze redenen is het vaak verstandig om naast een (al dan niet verplichte) lokale dekking toch een internationale ziektekostenverzekering bij te sluiten.
 • De meeste internationale zorgverzekeringen dekken wel de hierboven genoemde punten, en zijn niet opzegbaar bij hoge kosten. Ook premies worden niet individueel verhoogd.

 

2. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij een ziektekostenverzekering via de werkgever?

Kan de ziektekostenverzekering ook via de werkgever lopen?

Het kan ook voorkomen dat iemand niet een ziektekostenverzekering krijgt vanuit een staatsstelsel, maar een verzekering krijgt aangeboden als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde vanuit de nieuwe werkgever in het buitenland.

Bent u verplicht de ziektekostenverzekering van uw werkgever te accepteren?

Dit verschilt per werkgever, en de afspraken die de werkgever heeft met de verzekeraar.

Voordelen van een ziektekostenverzekering via uw werkgever

 • Het wordt voor u geregeld - wel zo makkelijk.
 • Soms wordt de verzekeirng "gratis" aangeboden.

Aandachtspunten van een ziektekostenverzekering via uw werkgever

Naast de hierboven genoemde aandachtspunten die gelden bij een lokale ziektekostendekking, is ereen aantal extra punten bij werkgeversverzekeringen die goed dienen te worden afgewogen:

 • Een ziektekostenverzekering van de werkgever geldt vaak alleen voor de werknemer. Eventuele gezinsleden zijn er niet altijd op meeverzekerd. Vraag dit vooraf bij de werkgever.
 • Een ziektekostenverzekering die door de werkgever wordt aangeboden kan in de regel alleen worden aangehouden voor zolang het arbeidsverband duurt. Wordt u ontslagen dan vervalt de ziektekostenverzekering ook. Dat kan vervelend uitpakken als u op dat moment juist ziek bent en eigenlijk medische behandeling nodig hebt! Realiseer u dat de regels omtrent ontslag in het buitenland veel minder sociaal kunnen zijn dan dat u in België gewend bent. In België mogen werknemers in beginsel niet (zomaar) ontslagen worden als ze ziek zijn, in het buitenland is dat soms anders. U zit dan niet alleen zonder werk, maar (ziek!) dan ook zonder verzekering. Dit kan tot zeer ongelukkige situaties leiden.
 • Ook als u er zelf voor kiest om in het buitenland over te stappen op een (andere) buitenlandse werkgever kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot uw ziektekostenverzekering. Er kunnen aandoeningen bij u zijn ontstaan die private verzekering op dat moment moeilijk, extra duur of zelfs onmogelijk kunnen maken. Niet elke nieuwe werkgever biedt opnieuw een goudgerand verzekeringspakket! De kans op clausules en afwijzing worden groter naarmate u dichterbij de pensioendatum komt.

 

3. Wat kan JoHo insurances voor u betekenen wanneer u aanvullend particulier verzekerd wil zijn op een lokale of werkgeversverzekering voor ziektekosten?

 • In de praktijk zien wij dat veel mensen het belangrijk vinden om op langere termijn goed verzekerd te zijn en er dus voor kiezen om - los van lokale stelsels of werkgeversdekkingen - een eigen particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.
 • Door het aanhouden van een eigen verzekering bent u niet afhankelijk van andere verzekeringen en kunt u gaan en staan waar u wilt.
 • Bij een enkele verzekeraar hebben wij geregeld dat u premiekorting kunt krijgen op hun verzekeringen indien er sprake is van een lokale of werkgeversverzekering. Op die manier heeft u de zekerheid van een particuliere dekking tegen een soms fors lagere premie. Mocht uw lokale dekking of werkgeversdekking komen te vervallen omdat u verhuist naar een ander land of bij een werkgever terecht komt die geen verzekering biedt, dan wordt de verzekering weer aangepast naar de volledige dekking, zonder dat de verzekeraar daarvoor een nieuwe gezondheidsverklaring vraagt. Hiermee bent u dus tegen goede condities verzekerd, ook als de lokale of werkgeversdekking te wensen overlaat.
 • Vraag ons gerust naar de mogelijkheden! Bijvoorbeeld via het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies

 

Het is gebruikelijk dat lokale (internationale) verzekeraars de dekking bepalen op basis van 'inpatient' en 'outpatient' kosten. Meer informatie over inpatient en outpatient kosten vindt u hier: Aandachtspunten Inpatient en Outpatient kosten.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org