Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Molest en oorlogsgebieden

molest dekking verzekering

 

1. Wat is molest?

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties.

Molestsituaties komen doorgaans voor in de volgende conflictsituaties:

  • gewapend conflict
  • burgeroorlog
  • opstand
  • binnenlandse onlusten
  • oproer
  • muiterij
  • rellen

2. Hoe kan je je verzekeren tegen schade door molest?

Wat dekt een verzekeraar doorgaans wel - of niet?

Bij veel verzekeringen is molest uitgesloten - ook bij internationale verzekeringen. Sommige verzekeraars bieden in bepaalde conflictsituaties wel dekking bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

  • Situatie 1: U bent in een land waar onrust uitbreekt. Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn in de regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.
  • Situatie 2: U gaat naar een land waar het onrustig is. Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er "per ongeluk" mee te maken krijgen. Vraag JoHo Insurances naar de mogelijkheden als hier sprake van is - maak bijvoorbeeld gebruik van het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies. (NB.: Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Federale Overheidsdienst.)

Welke internationale ziektekostenverzekeringen bieden dekking bij molest?

Voor ziektekosten heeft JoHo Insurances enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten(!, op andere onderdelen zit het vaak niet) bieden:

3. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij molestschade en verzekeringssituaties?

Probleem met repatriering

Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar houdt er rekening mee dat repatriëring of medische evacuatie niet altijd gedekt is - en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is - vanwege risico's voor hulpverleners.

Hoeveel wordt er vergoed?

Er kunnen bij kosten in verband met molest andere regels gelden. Bij de verzekering van OOM geldt bijvoorbeeld dat de verzekerde de kosten voorschiet, en op basis van de beschikbare hoeveelheid geld in de molestkas naar rato de kosten vergoed krijgt. Bij andere verzekeraars geldt dat de kosten op de gebruikelijke wijze worden vergoed en voorgeschoten.

Extra reiskosten en repatriëring

De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van verzekeringen. Dit dient men zelf te regelen. In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?

Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Nederlandse Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur

Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd, neem contact met ons op wanneer u vragen hierover heeft.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org