Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Molest en oorlogsgebieden

molest dekking verzekering

 

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, rellen.

Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Rijksoverheid.

Bij veel verzekeringen is schade door molest uitgesloten. Ook bij internationale verzekeringen. Voor ziektekosten hebben we echter enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten (!, op andere onderdelen zit het vaak niet) bieden:

  1. Goudse Expat Pakket
  2. International Expat Insurance
  3. Bupa Travel Insurance (reisverzekering)

Molestdekking betekent dat er in bepaalde situaties dekking is bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

 

Situatie 1) U bent in een land waar onrust uitbreekt.

Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn ind e regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.

 

Situatie 2) U gaat naar een land waar het onrustig is (veelal bepaald door een ministerie van foreign affairs, zie de voorwaarden van een betreffende verzekering)

Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er "per ongeluk" mee te maken krijgen. Vraag naar de mogelijkheden als hier sprake van is.

 

AANDACHTSPUNTEN

 

Probleem met repatriëring

Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar hou er rekening mee dan repatriëring / medische evacuatie niet altijd gedekt is, en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is, vanwege risico's voor hulpverleners.

Extra reiskosten en repatriëring

De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van de meeste verzekeringen. Alleen bij de Bupa Travel Insurance is het gedekt, mits het om een onvoorziene situatie gaat.  In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Kort verblijf in risico land

Indien het om een kort verblijf gaat, kan ook een speciale reisverzekering worden afgesloten met molestdekking: de Bupa Travel Insurance biedt molest dekking, ook in bestaande war/risk zones.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?

Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur

Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd.

 

VRAAG ADVIES

 

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214563 
E: info@johoinsurances.org