Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.

Expat- en Emigratieservice

Aanmelden voor onze Emigratieservice

Aan het vragen van een eerste advies (via het online adviesformulier of via e-mail of de telefoon) zijn geen kosten verbonden. Om van bepaalde diensten en services gebruik te kunnen maken, is afname van de Expat- en Emigratieservice nodig.

Basis (25 euro per jaar)

 • Bemiddelen in diverse internationale ziektekostenverzekeringen
 • Belangenbehartiging van Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland verblijven.
 • Informeren over regelingen en wetgeving (CVZ, SVB, UWV, e.a. instanties).
 • Overleg met verzekeraars naar betere en goedkopere verzekeringsmogelijkheden.
 • Het onderhouden van een netwerk aan gespecialiseerde partners.

Uitgebreid (85 euro per jaar)

Naast de voordelen van de BASIS Service, biedt de Uitgebreide Service de volgende aanvullende voordelen:

 • Persoonlijk adviesgesprek op kantoor Den Haag;
 • Persoonlijke verzekeringsvergelijking (internationale ziektekostenverzekeringen);
 • Intensieve begeleiding en advies indien u bijvoorbeeld om medische redenen moeite heeft om een (geschikte) ziektekostenverzekering te vinden; Wij kunnen niet garanderen dat wij een mogelijkheid vinden, maar wel de kans vergroten.;
 • Adresservice: JoHo fungeert als uw postadres voor de via JoHo lopende schade-verzekeringen waarvoor een Nederlands postadres nodig is;
 • Ondersteuning bij administratieve zaken (Denk aan CVZ, SVB) - ook als éénmalige dienst beschikbaar;
 • Het bemiddelen in en adviseren van verzekeringsproducten waarvoor JoHo Insurances collectieve kortingen heeft kunnen bedingen;
 • Het bemiddelen (execution only) in de volgende internationale verzekeringen: Arbeidsongeschiktheid, Levensverzekeringen;
 • Adresservice ziektekostenverzekering: JoHo fungeert ook als uw postadres voor de via JoHo lopende internationale ziektekostenverzekering. Deze service is ontstaan uit het feit dat communicatie per post met Nederlandse verzekeraars vaak problemen oplevert, omdat deze niet altijd op het juiste adres aankomt.

Overige diensten en verrichtingen

Een aantal diensten en services kan ook op uurtarief worden afgenomen:

 • Persoonlijk advies gesprek
 • Vergelijking internationale ziektekostenverzekeringen
 • Advisering bedrijven
 • Bemiddeling execution only arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Bemiddeling execution only levensverzekering

Vanzelfsprekend brengen wij u vooraf op de hoogte indien aan bepaalde diensten en services kosten verbonden zijn.

Aanvragen Service

Klik hier voor een tarieven-overzicht en om een Service aan te vragen

Voorwaarden

 • Deze Service wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen is mogelijk via e-mail (info@johoinsurances.org), 1x per jaar.
 • Opzeggen uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum (zie ingangsdatum op dit certificaat).
 • Deze service dient los van lopende verzekeringen te worden opgezegd.
 • Na aanmelding krijgt u een certificaat toegezonden per e-mail.
 • Indien de Service is gekoppeld aan beheer van een verzekering, zal na beëindiging van de service de betreffende verzekering per eerstvolgende mogelijkheid worden beëindigd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan korting op een verzekering, zal na beëindiging van de service de korting op de verzekering komen te vervallen (de verzekering blijft tot wederopzegging doorlopen)

Aanmelden voor onze Emigratieservice

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en bedrijven over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Stationsweg 2D
2312 AV Leiden
Nederland
T: +31883214561
E: contact@johoinsurances.org